Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 10.11.2020 18:58:03 

KONÍK DĚTĚM I DOSPĚLÝM PRO RADOST‚ z. s.

O nás

Naše Občanské sdružení Koník dětem i dospělým pro radost vzniklo 25.2.2004, ale jak všichni víme, koně v Majetíně mají již dlouholetou tradici. Na začátku bylo několik nadšenců, kteří začali s chovem koní při JZD Velký Týnec, středisko Majetín a to od února roku 1985. Nejprve jezdecký oddíl při JZD Velký Týnec vedl Ing. Milan Theimer, po jeho odchodu se dětí a koní ujal p. Pivec a později jako trenér p. Moudrý.

Po několika letech působení jezdeckého oddílu v Majetíně došlo k jeho zrušení z důvodu snižování stavu skotu i koní a jejich přesunu do Velkého Týnce. Tento konec je datován přelomem roku 1990 až 1991. Až v roce 2001, tedy po deseti letech, se znovu objevil první koník v Majetíně.

V roce 2004 vzniklo naše Občanské sdružení. Sídlo máme na Mlýnské ulici, ale stáje se nachází v areálu pily DRAKO. Naší hlavní činností je poskytování rekondičního a psychorehabilitačního ježdění na koních, animoterapie, skupinová terapie a to především dětem, ale i dospělým z obce Majetín a z obcích přilehlých.

Od 13 12. 2015 se Občasnské sdružení změnilo na zapsaný spolek, přesné znění spolku je Koník dětem i dospělým pro radost, z. s.


 

Naši aktivitu lze rozdělit do několika bloků :

- každodenní práce s dětmi 

- víkendové pobyty, letní tábory a výcvikové soboty

- akce pořádané každoročně  

- pomoc při akcích pořádaných jinými subjekty 

- spolupráce se střediskem ranné péče pro děti 

- spolupráce se ZŠ Majetín a ZŠ Brodek u Přerova


Každodenní práce s dětmi

Děti k nám mohou dle domluvy docházet každodenně, učí se starat o koně, prohlubuje se vztah dítě a zvíře, potažmo člověk a člověk. Děti si osvojují samostatné ježdění. Vše záleží na počasí a dovednosti dětí. Od vzniku sdružení jich prošlo rukami instruktorů mnoho. Někteří vydržely u koní do dnešních dnů a někteří ne, ale z vlastní zkušenosti víme, že láska ke koním je trvalá.


 Víkendové pobyty, letní tábory a výcvikové soboty 

Tyto akce slouží k trénování našich členů a rozvíjení jejich znalostí a dovedností, avšak hlásí se k nám také děti ze vzdálenějších lokalit, protože k nám nemůžou docházet pravidelně během týdne.

 

Akce pořádané každoročně

Mezi naše velké akce patři Den dětí a koní,Mikuláš,Silvestrovská vycházka,a nově i Jarní vycházka po okolí.. 

Den dětí a koní probíhá většinou v měsíci květnu. Děti přicházejí do naší stáje, kterou si mohou prohlídnout, dále dostávají spoustu drobných dárků a trička s logem spolku, mohou si zasoutěžit, mají připravené občerstvení, a samozřejmě jízdu na koních. V loňském roce se na Dětském dni předvedli naši mladí jezdci na koních ve skokovém parkuru a ukázali, co umí.

Na Mikuláše se všechny naše děti i dospělí  oblékli do masek a vyrazili jsme na mikulášskou projížďku vesnicí. Po návratu už anděl, mikuláš a čerti očekávali příchod dětí a rodičů, na které u stáje čekala mikulášská nadílka a naši koníci.

Pomoc při akcích pořádáných jinými subjekty

Účastníme se PONY parkuru v Grygově, který se pořádá každoročně na podzim při "Hubertově jízdě". Naše sdružení podporuje mladé jezdce a věnuje vždy pěti nejlepším ceny.,učást na jiných hobby parkurových závodech v okolí,spolupráce s e sdružením Mapaj...

 Spolupráce se střediskem ranné péče pro děti 

Spolupracujeme se střediskem ranné péče TAMTAM, kde nabízíme možnost kontaktu se zvířaty rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením. Naše nabídka využití volného času za pomocí animoterapie zkvalitní jejich život a pomůže nejen jim, ale i jejich rodičům alespoň na chvíli zapomenout na jejich ''trápení''.

 
V letošním roce  plánujeme stejné akce jako loni a věříme, že se nám bude dařit a vše bude probíhat v klidu a ve zdraví. Navíc se naši nejmenší jezdci zúčastní  skokových Hobby závodů, které budou probíhat od měsíce dubna až do října. Všichni jim přejme hodně štěstí a držíme jim palce.

Když budete chtít, přijděte se za námi podívat, rádi vás uvidíme...


Za '' Koník dětem i dospělým pro radost, z.s. ''

Zaoralová Kateřina


25. 5. 2009 JSME NAŠE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘIHLÁSILY DO ČESKÉ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI.

ODPOVĚD NA NAŠI PŘIHLÁŠKU NAJDETE NÍŽE.

 Dobrý den,

potvrzuji přijetí Vaší přihlášky a dokladu o zaplacení. Vaše registrační číslo je 9039, které uvádějte jako VS při placení členských příspěvků a při jakémkoli kontaktu s námi. Chtěla bych Vás ještě požádat o doplnění IČO Vaší organizace, které bude uvedeno va Vaší členské průkazce a také jako součást kódu pro uzavřenou čast webu.

Děkuji a těšíme se na další spolupráci.

Česká hiporehabilitační společnost
Zemědělská 1, 613 00 Brno
IČ: 15054411
Č.ú.:2400489940/2010 Fio banka Praha
http://www.hiporehabilitace-cr.com
http://www.facebook.com/HiporehabilitaceCR
http://www.facebook.com/CasopisHIPOrehabilitace


 

 
TOPlist